Kapható, illetve megrendelhető CD lemezen,
Községünkért Mogyoródért alapítványnál, 

2146 Mogyoród, Dózsa György út 34.

A lezárás időpontja 1895.10.01.

 

A születések száma alapján készült grafikon:


Mogyoród ref 454, rk 6000, ev 481, zs 8.

 

Van egy olyan kérdés, amire nem tudunk pontos feleletet adni. Nem tudjuk, hogy a reformáció mikor érte el Mogyoródot. Ha elfogadjuk, hogy a reformáció lutheri iránya már 1533-ban Fóton felfedezhető, sőt 1537-ben már a helvét ág is, akkor a szomszédos Mogyoródon sem késhetett soká az új tanok befogadása. Ha valami mégis késleltethette azt, akkor csak a Bencés apátság megléte és kisugárzása lehetett. Ha a többi környező településhez hasonlóan csak sejtjük az új vallás befogadásának időpontját, támpontunk lehet egyrészt a lutheri tanok korai beáramlása, másrészt az 1568-as debreceni zsinat, mely oly sok huzavona után a helvét irányzat mellett döntött, így feltehető, hogy az 1560-70-es években lett a település református. Tény, hogy 1605-ben, a Bocskay által Vácott megalapított superintendentia fennhatósága alá tartozó református falvak között Mogyoród is megtalálható. 

100 év múlva a protestáns lakosság összezsugorodott, a betelepült magyar katolikusok, és a betelepítette németek katolikussá formálják a falu arculatát. Jól látszik ez a fenti grafikonon.