(I. Reformátusok és evangélikusok, II. Katolikusok és zsidók
Megrendelhető: Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség,
1152. Budapest, Kossuth u. 1.
A lezárás időpontja a református és az evangélikus részben 1910. december 31.
A katolikus és a zsidó részben 1895.10.01.
 
A születések számának alapján készítette grafikon:

születések száma: ref 6092, rk 9231, ev 3358, zs 270.
 
Az 1831-es nevezetes kolerajárványról a következők olvashatók:
„ 1831 július hónapban az oroszoktól és Lengyelektől Magyarországra is átal jött dögletes vagy pestises nyavalya, Cholera vagy epemirigy oly hirtelen elterjedt először a Tisza, azután a Duna vize mentében fekvő városokban és helységekben, hogy már Augustus végéig Heves, Pest, Csongrád, Békés, Csanád, Baranya, Tolna, Somogy, Fehér vármegyékben majd minden Helységeiben pusztított ez a pestises nyavalya. Midőnmég Pesttől távol volt a járvány, Szolnokban a Palatinus József KirályiFőherceg bé záratta Pestet, a tanulókat eloszlatta, vásározástól a Pestieket eltiltotta, erre olyan nagy revolutio lett Pesten, hogy előbb a Duna hídjánál délelőtt július 10-én igen sokan, azután estve a Széna korzón mintegy ezeren diákok és mindenféle mester legények össze gyűltek lármát csináltak és csak a kiállított katonaság oszlathatta el őket puskákból és ágyúból tüzet adva többet megsebesítettek, valami öten agyonlövettettek. Ilyen következése lévén a becsukást, a város ismét kinyittattatott, de se be se ki passzus nélkül nem mehetvén csak Fótig sem mehettünk passzus nélkül – de mind ezen őrizkedések mellett is, mivel a Palotaiak Pestre, Budára akkor is egyaránt jártak midőn Augustusban a két városból circiter tízezer vagy több ember is mint a kis folyó elindult, csakugyan Palotára is eljutottez a veszedelmes nyavalya a mi szomorúságunkra és rettentésünkre. 
Augustus 14-én mely nap 3 katolikus ember holt meg benn legelőször Brinza Farkas Mihály ide 5. szomszéd öreg Kürti és egy még aznap is Dunakeszire gyónni volt özvegy  A reformátusok közül is 15- 16-an beleestek Bertók János és András fia, Csánki István de kigyógyultak.”
 
Egy halálozás 1902-ből:
1704. KRUPKA Ferenc 1832-1902.10.13.
Brünn-i szül. betűszedő, Andrássy u. 13.
„új egyház, a Svedenborgiánus tagja, hittestvérei a temető kapujáig kísérhették.”
VALCHER Janka
 
Emánuel Swedenborg, 1688.01.29. Stockholm-1772.03.29., London tudós és szektaalapító után, tagjai főként Angliában és az Egyesült Államokban voltak, de elszórva másutt is Európában. Magyarországi jelenlétükről a fenti anyakönyvi bejegyzés tudósít.