Kapható, illetve megrendelhető:
Váci Mihály Művelődési Központ,
Kelemenné Boross Zsuzsa,
2112 Veresegyház, Köves u. 14.

A lezárás dátuma 1895.10.01.


A születések számnak alapján készített grafikon a 18. sz. elejétől a 19. század végéig
születések száma: ref, 4853, rk 3406, ev 523, zs 44.


1718-tól a katolikus anyakönyvekben található a teljes protestáns lakosság anyakönyvezése is. Ennek az anyagnak 1718-1746-ig terjedő része azonban, ma már kideríthetetlen módon és időben elveszett. Legnagyobb sajnálatunkra így nem láthatjuk a katolikus lakosság kezdeti összetételét, létszámát, évenkénti gyarapodását. 1746-tól is csak átlagban 11 fő körüli a születés, ami valóban arra utal, hogy a század elején itt még nem , vagy alig lakhattak katolikusok. 


Térjünk vissza az elveszett anyakönyvi részre, ami 1839-ben még megvolt, hiszen Dobos István, akkori veresegyházi református lelkész szeptember 21-i keltezéssel, a katolikus plébános engedélyével külön kötetbe kimásolta a helyi és a kisszentmiklósi református kereszteléseket, apósa, a szadai lelkész számára pedig megint külön, a szadaiakat. Az 1783-as évvel fejezte be a munkát, amikortól is II. József Türelmi Rendeletét követően újra anyakönyvezhettek a reformátusok is. Dobos István munkája tehát az említett 3 település protestáns lakosságának megismerése szempontjából felbecsülhetetlen értékű.


VERESEGYHÁZ REF. EGYHÁZ JEGYZŐ KÖNYVE

Melly magába foglalja azon Veres Egyházi Anya- és később

ehhez köttetett Kis Szentmiklósi Leány Egyházakba születtek

neveit kik a Vallás Szabad gyakorlata megszünvén a Romai Catholica

Egyházba a Tisztelendő Plébánus Urak által KERESZTELTETTEK

Az 1719-di Esztendőtől fogva melly Eszt. Maius Hónapjában kezdődik

Az Originálban, 1784-dik Esztendő kezdetéig.

Másoltatott 21. dik Sept. 1839. T. Dobos

István Rend. Prédtor által